Çatı Teras Kapama
Değerler
  • İnsan
  • Saygı
  • Dürüstlük
  • Şeffaflık
  • Müşteri Odaklılık
  • Doğruluk
  • Tutku
  • Bağlılık
  • Yenilikçilik